فیزیک-شیمی- زیست شناسی- زمین شناسی


گروه آزمایشگاه علوم استان زنجان

آیا رنگین کمان در شب تشکیل می شود؟تشکیل رنگین‌ کمان بستگی به خورشید دارد. زمانی که خورشید در زوایه 42 درجه با قطره باران قرار گیرد، رنگین‌ کمان ایجاد می‌شود. رنگین‌ کمان در شب هم می‌تواند تشکیل شود، البته بازتاب نور مربوط به ماه است و نه خورشید و رنگین‌ کمان مهتابی تشکیل می‌شود.
| تعداد بازدید: 420