فیزیک-شیمی- زیست شناسی- زمین شناسی


گروه آزمایشگاه علوم استان زنجان

http://www.educational-freeware.com/category-Science.aspx


http://www.educational-freeware.com/category-Science.aspx وب سایت بالا در مورد هر 4 رشته شیمی، فیزیک، زیست شناسی و زمین شناسی نرم افزارهایی دارد که به صورت آنلاین میتوان برخی ازمایشهایی را برای دانش اموزان انجام داد.


| تعداد بازدید: 343