فیزیک-شیمی- زیست شناسی- زمین شناسی


گروه آزمایشگاه علوم استان زنجان

نتایج مسابقات آزمایشگاهی پایه دهم


نتایج شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی پایه دهم- مرحله استانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه یا منطقه

نمره عملی

نمره کتبی

جمع نمره

نفرات برگزیده

شیمی

زیست شناسی

فیزیک

زمین شناسی

1

فائزه موسوی

ناحیه 2

17.75

18.75

15.8

7

21.5

80.8

1

2

سمامجیدی

"

17.75

18.75

15.8

7

21.25

80.55

2

3

علیرضا دو دانگه

ابهر

19.5

18.25

12.7

7.5

21.25

79.2

3

4

حنانه عابدی

ناحیه1

17.25

16.25

15.5

6

22

77

4

5

مهسا کریمی

"

17.25

16.25

15.5

6

21.75

76.75

5

6

محمد رحیم الهیاری

ابهر

19.5

18.25

12.7

7.5

21.25

75.2

6

7

زهرا هاشمی

سجاسرود

14

16

15

9

20.25

74.25

7

8

ثنا مجیدی

ناحیه2

17.75

18.75

15.8

7

14

73.3

8

9

علی صفائیان

ابهر

19.5

18.25

12.7

7.5

21.25

73.12

9

10

داوود بهروزی

طارم

16.5

16.75

10.25

9.75

18.25

71.5

10

11

حمیدرضا قاسمی

طارم

16.5

16.75

10.25

9.75

17.75

71

11

12

مونا حاجی میری

ناحیه 1

17.25

16.25

15.5

6

14

69

12

13

فاطمه گنج خانلو(علی)

سجاسرود

14

16

15

9

12.5

66.5

13

14

محدثه ذوقی

ماهنشان

15

14.5

10

6.5

18.25

64.25

14

15

مهسا امیرلو

خرمدره

15

18

7.5

8

15.25

63.75

15

16

فاطمه گنج خانلو

سجاسرود

14

16

15

9

9.5

63.5

16

17

سیما علیمرادی

خدابنده

8.25

19

14.25

6

16

63.5

16

18

علیرضا عزیزی

طارم

16.5

16.75

10.25

9.75

9.75

63

17

19

فاطمه رفیعی

افشار

14.25

18.5

13

5.75

9.5

61

18

20

پریماه محمدلو

خرمدره

15

18

7.5

8

12.25

60.75

19

21

محدثه شریفی

ایجرود

9

17.5

10.75

7.5

14.75

59.5

20

22

سکینه آهنگری

گرماب

14.25

18.5

13

5.75

6

57.5

21

23

فاطمه قرابقلو

گرماب

14.25

18.5

13

5.75

5.5

57

22

24

مریم جعفری

ماهنشان

15

14.5

10

6.5

10

56

23

25

مائده عزیزی

خرمدره

15

18

7.5

8

7

55.5

24

26

ناهید یوسف خانی

خدابنده

8.25

19

14.25

6

8

55.5

24

27

مرضیه محمدی

ایجرود

9

17.5

10.75

7.5

10

54.75

25

28

فاطمه ملکی

ماهنشان

15

14.5

10

6.5

6

52

26

29

زهرا باقری

خدابنده

8.25

19

14.25

6

3.5

51

27

30

مریم امینی

ایجرود

9

17.5

10.75

7.5

6

50.75

28

31

محمد محبی

انگوران

14.25

1

13.5

7.5

5.5

41.75

29

32

محمد سعادتی

انگوران

14.25

1

13.5

7.5

4.75

41

30

33

مهدی محبی

انگوران

14.25

1

13.5

7.5

4.5

40.75

31

34

امیر سقایی

سلطانیه

11

1

11.5

7.75

8

39.25

32

35

عرفان هادی

سلطانیه

11

1

11.5

7.75

5.25

36.5

33

36

علی فرخنده صمیم

سلطانیه

11

1

11.5

7.75

4.25

35.5

34

37

حامد اکبری

زنجانرود

11.5

1

3.5

7

5

28

35

38

امیررضا بابایی

زنجانرود

11.5

1

3.5

7

2.75

25.75

36

39

عباس کریمی

زنجانرود

11.5

1

3.5

7

2.5

25.5

37

 

 

شماره

نام و نام خانوادگی

منطقه

نمره عملی

نمره کتبی

جمع نمرات

نفرات برگزیده

شیمی

زیست شناسی

فیزیک

زمین شناسی

1

فائزه موسوی

ناحیه 2

17.75

18.75

15.8

7

21.5

80.8

تیم اول

2

سمامجیدی

"

17.75

18.75

15.8

7

21.25

80.55

تیم اول

3

علیرضا دو دانگه

ابهر

19.5

18.25

12.7

7.5

21.25

79.2

تیم ذخیره

4

حنانه عابدی

ناحیه1

17.25

16.25

15.5

6

22

77

تیم اول

5

مهسا کریمی

"

17.25

16.25

15.5

6

21.75

76.75

تیم سوم

6

محمد رحیم الهیاری

ابهر

19.5

18.25

12.7

7.5

21.25

75.2

تیم ذخیره

7

زهرا هاشمی

سجاسرود

14

16

15

9

20.25

74.25

تیم سوم

8

ثنا مجیدی

ناحیه2

17.75

18.75

15.8

7

14

73.3

تیم سوم

9

علی صفائیان

ابهر

19.5

18.25

12.7

7.5

21.25

73.12

تیم ذخیره

ضمن تشکر از همه داوطلبان شرکت کننده در مسابقات آزمایشگاهی نفرات انتخاب شده بر اساس امتیاز کسب شده و  محدودیت جنسیت برای اعزام به مرحله کشوری به شرح ذیل می باشد.

 لازم بذکر است که تیم اول به مرحله کشوری اعزام خواهد شد در صورتیکه تیم اول انصراف داده باشند تیم ذخیره برای مسابقات کشوری که در مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد اعزام می شوند.
| تعداد بازدید: 365