فیزیک-شیمی- زیست شناسی- زمین شناسی


گروه آزمایشگاه علوم استان زنجان

مسابقه آزمایشگاهی


مرحله استانی شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی دانش اموزی با حضور 26 گروه از کل استان و 13 منطقه در پژوهشسرای غضنفریان روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه برگزار گردید.

این مسابقات در 2 پایه دهم و یازدهم و هر پایه موظف به شرکت در همه پایگاهها(4 پایگاه) که مربوط به 4 رشته درسی علوم پایه است می بودند.

هر پایگاه توسط یک داور متخصص همان رشته داوری شد.

نتایج متعاقبا اعلام خواهد شد.

 
| تعداد بازدید: 436