فیزیک-شیمی- زیست شناسی- زمین شناسی


گروه آزمایشگاه علوم استان زنجان

زمان برگزاری مسابقات آزمایشگاهی مرحله استانی


مرحله استانی شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی در پژوهشسرای امیر اعلم غضنفریان واقع در خیابان صفا- روبروی کارخانه کبریت قدیم -کوچه امیر اعلم غضنفریان ، روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه برگزرا خواهد شد.
| تعداد بازدید: 325